Fonde & Sponsorer

Grænselandsudstillingen har i 2015 modtaget støtte fra:
 
Statens Kunstfond
Kulturelt Samråd, Aabenraa Kommune
Fabrikant Mads Clausens Fond
Den Sønderjyske Kulturaftale
Haderslev Stiftsbogtrykkeri
Aabenraa Kunst- og Musikforening
Sønderborg Kommunes Kunstfond
Aabenraa Kommune - Kultur, Plan og Fritid
Jebsen Fonden