Grenze, Grænse, граница.

11.11.19 - 02.02.20
Museumsberg, Flensborg (D).
Fernisering: 10. november 2019 kl. 11.30.
 
 
 
 
 
"Die Flucht" af Kaare Golles
 
Om udstillingen:
 
At kunsten igen og igen overskrider grænser, f.eks. „den gode smags“, „anstændighedens“ eller „den politiske korrektheds“, har igennem århundreder været en motor for fremskridt og videre udvikling. Således må og skal det også være på Museumsberg Flensburg med denne udstilling. Kunstnere fra Danmark, Tyskland og Rusland er blevet opfordret til at behandle og analysere emnet „grænse“ i alle dets facetter og associationer.
 
Lige så forskellige som kunstnerne er også disses arbejder, som er resultatet deraf. Konkret anskuelige værker findes her ligesom abstrakte, tristesse står ved siden af løssluppen kådhed, kommentarer er én gang præget af lyrisk tankefordybelse og af ætsende polemik. Nogle kunstværker har reelle grænser som emne, f.eks. dødszonen langs med den tidligere tysk-tyske grænse, den „Nye Silkevej“ eller det nu i byggefasen eksisterende „Vildsvinehegn“ mellem Kongeriget Danmark og Den tyske Forbundsrepublik. Andre omhandler mennesker, der er i ekstremsituationer støder mod deres grænser, eller steder, hvor en grænserokering – som i det tidligere tyske Østprøjsen, nu russiske Kaliningrad-område – har efterladt sine spor. Nogle kunstnere vover sig ind i grænseområder for den menneskelige eksistens, andre undersøger spørgsmålet, om man overhovedet kan afbilde grænser.
 
Med denne udstilling har kunstnerne „det første ord“, før historikerne tager over, når det til næste år på begge sider af den dansk-tyske grænse drejer sig om i hundredåret for Folkeafstemningen i 1920. Resultatet heraf er som bekendt den nuværende grænse mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland med alle dennes konsekvenser og særpræg. Dette emne helliger byen Flensborgs Städtische Museen sig inden for rammerne af det store udstillingsprojekt „Perspektivwechsel/Perspektivskift 2020“.
 
Udstillingssamarbejdet med kunstnersammenslutningen „Grænseudstillingen“ og Museumsberg Flensburg er blevet realiseret med understøttelse af delstaten Slesvig-Holstens Ministerium for Uddannelse, Videnskab og Kultur, „Flensburger Kunstverein“ og dennes hovedsponsor, sparekassen NOSPA. Udstillingen